suomi_finland_100

Pohjois-Pohjanmaalla katsottiin yhdessä tulevaisuuteen

Oulun uudessa tapahtumatila Voimala 1889:ssa tutustuttiin toukokuun lopussa pohjois-pohjanmaalaisiin menestystarinoihin. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Työelämä 2020 -hankkeen, Suomalaisen Työn Liiton, Tekesin ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Tilaisuuden juonsi kansainvälisen bisensverkosto Amcham Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius. Kristiina johdatteli monilukuisen kuulijakunnan Työelämän brändiryhmän esittämiin väittämiin, joiden ympärille Suomen kilpailukykyinen työelämäbrändi rakentuu: osaaminen, yhteistyö ja turvallisuus. Kyseiset teemat ovat kansainvälisissä vertailuissa nousseet esille Suomen vahvuuksina muihin maihin verrattuna. Voidaan jopa rohkeasti väittää, että maailman paras työ tulee Suomesta ja työelämän vahvuudet kumpuavat suomalaisen yhteiskunnan tavasta toimia.

Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala maalaili esityksessään kuvaa suomalaisten toiveista, joita Made by Finland -tutkimuksessa oli selvitetty, sekä kuinka niihin ollaan vastaamassa. Tero kertoi muun muassa, että suomalaiset toivovat Suomeen kannustavampaa ilmapiiriä sekä mahdollisuutta kuulla enemmän suomalaisyritysten menestystarinoita. Vastauksena tähän toiveeseen Made by Finland -kampanjassa tuodaan esiin yritysten tarinoita ja uudistetaan vanhoja vaatimattomuuteen ohjaavia sananlaskujamme. Lisäksi kampanjan yhtenä isona toimena järjestämme Tervetuloa meille -viikon lokakuussa, jolloin suomalaiset yritykset ja yhteisöt viettävät yhdessä Suomen suurimpia yhtäaikaisia avointen ovien päiviä rennon kanssakäymisen merkeissä.

Oman menestysreseptinsä kertoi oululaisen Novia Finland Oy:n toimitusjohtaja Lippo Mikola. Novia Finland Oy on myynnin ja markkinoin yritys, joka on perustettu 1986. Lippo korosti puheessaan erityisesti sitä, että työn teosta tulee nauttia aidosti. Motivoituneet työntekijät saavat aikaan tulosta. Yksi oivallus Lipon mukaan hyvän työilmapiirin rakentamisessa on ollut se, että ymmärretään omien tekemisien vaikutus toisiin työntekijöihin ja uskalletaan iloita toisten menestyksestä. On tärkeää jakaa omaa osaamistaan ja auttaa toisia, sillä yhdessä ja toista tukien on mahdollisuus saavuttaa enemmän. Tärkeintä on löytää työntekijän henkilökohtaisen vision ja yrityksen tavoitteiden välille punainen lanka.

Seuraavaksi lauteille astui puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalveluita eri ikäisille kuntouttajille palveluita tarjoavan Tutoris Oy:n toimitusjohtaja Sari Arffman. Esityksessään Sari käsitteli perheystävällisyyden vaikutusta yrityksen menestykseen ja työpaikalla viihtymiseen. Tutoris Oy:ssa painotetaan erityisesti työntekijän mahdollisuutta joustavaan työntekoon. Tärkeintä ei ole se, miten työnteko määritellään, vaan tavoitteiden saavuttaminen. Perheen ja työn yhdistämiseen on monia tapoja aina joustavista työajoista etätöihin sekä perheen osallistaminen esimerkiksi yrityksen pikkujouluihin. Hyvinvoinnin kehittämisen osalta Tutoris Oy on kehittänyt Unelmien työpaikka -projektia, jonka tavoitteena on luoda parhaat puitteet viihtymiselle. Työntekijöiden hyvinvoinnilla on selkeitä mitattavia vaikutuksia yrityksen tuloskehitykseen.

Antellin henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja Riitta Anttila kertoi Antellin arvoista, joihin jokainen Antellissa työskentelevä voi kokea vaikuttavansa. Kyseiset arvot ovat maku, välittäminen, ratkaisukeskeisyys ja innostuneisuus. Näiden arvojen pohjalta on pystytty rakentamaan yhteisöllisyyttä, joka pystytään viemään paikalliselle tasolle ja erikokoisten Antellin toimipisteiden toimintakulttuuriin. Yhteenkuuluvuutta vahvistaa myös Antellin sisäinen lehti, jossa voi nähdä eri toimipisteissä otettuja valokuvia ja juttuja, joiden avulla työntekijät voivat tutustua toisiinsa, vaikka eivät aina olekaan nähneet kaikkia työtovereitaan.

Tilaisuudessa kuultiin lisäksi Teea Ojalan esitys Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen toiminnasta sekä maanrakennusyritys PT PohjanTeko Oy:n toimistopäällikkö Janica Ilolan ja tekninen johtaja Timo Sääskilahden esitykset.

Tilaisuuden lopetti yrityskonsultti Petri Rajaniemi, joka veti yhteen päivän aikana käsitellyt teemat ja sitoi ne isompaan teemaan. Petri rakensi kuvan siitä, kuinka ”elämä muuttuu” ja miten Suomi on osana muuttuvaa maailmaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Petrin esitys sai yleisön todella viihtymään ja salista kuului tirskahduksia, naurun hörähdyksiä ja villejä aplodeja kesken esityksen. Vaikka Petrin esitys sisälsi paljon huumoria, oli siinä vinha perä.  Aihe herätti kuulijoissa varmasti ajatuksia ja uusia oivalluksia Suomen mahdollisuuksista muuttuvassa maailmassa.

Erityisenä oivalluksena Petrin esityksestä jäi mieleeni se, että Suomen historiassa lähes näihin päiviin asti on ollut aikakausi, jolloin jokin yksi yritys tai toimiala on ollut Suomen talouden veturi. Nykyisessä maailmantilanteessa tämä ei enää ole toimiva malli Suomelle. Nyt tarvitaan monia pieniä ja suuria eri alalla toimivia yrityksiä, jotka vievät Suomea ja talouttamme eteenpäin. Nyt ja tulevaisuudessa Suomen menestys taloudellisesti pohjautuu ehkä pienempiin, mutta monimuotoisempiin toimialoihin.

Inspiroiva tilaisuus tarjosi yleisölleen paljon uusia ideoita oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen kiinnostavien menestystarinoiden ryydittämänä. Tarvitsemme esimerkkejä oivaltavista tavoista rakentaa menestystä muuttuvassa maailmassamme. Tilaisuudet jatkuvat seuraavaksi 21.8. Kuusankoskella. Merkkaa päivämäärä kalenteriin ja tule paikalle! Ilmoittautua voit Työelämä 2020 -hankkeen sivuilla.

Kirjoittaja Jokke Eljala on Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö