suomi_finland_100

On niitä kaiken maailman aloja, mutta mihin meidän kannattaa panostaa?

Jokaisessa maassa on omanlaisensa arvopohja, kulttuuri, ekonomiset rakenteet, instituutiot ja historia, joiden pohjalta maan kilpailukyky ja menestys syntyy. Myös Suomen menestys on ponnistanut vahvuuksistamme.

Moni asiantuntija ja myös allekirjoittanut on sitä mieltä, että Suomen vahvuuksista tärkein on kiistatta ollut tasa-arvo koulutuksessa, työelämässä ja sosiaaliturvassa. Koko hyvinvointivaltiomme on rakentunut tasa-arvoisuusperiaatteen varaan. Toinen perinteinen vahvuus, josta Suomen teollisuuskin on ponnistanut, on ollut metsä ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Ei ihme, että aina kun puhutaan suomalaisuudesta ja suomalaisesta identiteetistä, nousevat tasa-arvo ja luonto vahvasti esiin.

Nykyisin Suomessa valmistetaan, suunnitellaan ja tuotetaan paljon erilaisia tuotteita ja palveluita. Jos sinulta kysyttäisiin millä aloilla suomalaiset yritykset pärjäävät tulevaisuudessa, niin mitkä alat nousisivat sinun listasi kärkeen? Nousisiko ensimmäisenä mieleen metsäteollisuus? Vai löytyisivätkö mielestäsi uudet menestystarinat teknologian ja digitaalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista? Vai olisiko sittenkin Suomen seuraavat menestyksen airuet löydettävissä koulutuksesta tai muotoilusta tai hoivatyöstä?

Kun kysyimme suomalaisilta, millä aloilla suomalaisilla yrityksillä on parhaat menestysmahdollisuudet, nousi kärkeen ympäristöä säästävän teknologian ala. Lähes puolet tutkimukseen vastaajista (46 %) oli tätä mieltä. Tämä vaihtoehto on varmasti yksi tulevaisuuden kasvualoja. Hodai-nimisen ei voittoa tavoittelemattoman sveitsiläisen yhdistyksen laatiman maailman polttavimpien ongelmien Top 100 -listalla on ainakin 33 luontoon liittyvää ongelmaa. Ympäristöä säästävien teknologioiden kehittäminen ja ratkaisujen löytäminen tuleviin ympäristöhaasteisiin tarjoaa huimat mahdollisuudet monille yrityksille luoda menestystarinoita tulevaisuudessa.

Toisella sijalla tulevaisuuden menestysalana suomalaiset pitivät terveysteknologian alaa. Suomalainen terveysteknologia-ala onkin jo saavuttanut menestystä, sillä kyseisen alan vienti ylitti viime vuonna yli kaksi miljardia. Kasvua syntyi edellisvuoteen melkein kymmenen prosenttia. Kasvu on ollut huimaa viime vuosina, mutta samalla on hyvä muistaa sekin, että terveysteknologia on osa korkean teknologian alaa, mikä on kasvanut jo 20 vuoden ajan. Hieman ylpeydellä voisi varmaankin todeta, että suomalaisella osaamisella on kyseisellä alalla jo nyt hyvin korkea arvostus maailmalla.

Panostaminen suomalaisiin vahvuuksiin mahdollistaa sen, että osaamisellamme on paljon tarjottavaa tulevaisuuden isojen ongelmien ratkaisemisessa esimerkiksi ympäristöön, ikääntymiseen ja hyvinvointiin liittyen. Tasa-arvoinen mahdollisuus kouluttautua luo edellytykset uusien keksintöjen syntymiselle. Lisäksi tasa-arvoinen kohtelu työpaikoilla turvaa työntekijöiden mahdollisuudet toimia yhteistyössä ja luoda uusia menestystarinoita. Juuri tämän arvopohjan ja kulttuurin varaan voimme rakentaa osaamisemme ja luoda vahvan perustan seuraavan sadan vuoden rakentamiselle.

Kirjoittaja Jokke Eljala on Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö