Made by Finland -kampanjassa oli mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä, jotka edustavat suomalaista valmistusta, suunnittelua, muotoilua tai tuovat esiin yhteiskuntavastuutaan. Klikkaa kumppaniyrityksen logoa ja lue tarkemmin, kuinka yritys rakentaa Suomen seuraavaa sataa vuotta.

Autismisäätiö

Autismisäätiö on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja valtakunnallinen säätiö sekä yhteiskunnallinen yritys.

Palveluidemme lähtökohtana on neuropsykiatristen oireyhtymien, erityisesti autismin kirjon asiantuntemus.

Vaikuttavien palveluidemme tavoitteena on asiakkaidemme toimintakyvyn ja elämänlaadun koheneminen. Palvelukokonaisuutemme liittyvät asumiseen, työ- ja päivätoimintaan, terveydenhuoltoon, perhepalveluihin sekä työllisyyden tukemiseen.

Autismisäätiö rakentaa tulevaisuuden Suomesta maan, jossa erilainen ajattelu ja toiminta nähdään rikkautena sekä arvokkaana voimavarana.