Solid Angle toteuttaa laadukkaita digitaalisia palveluita. Vuosien kokemus WordPress-alustasta, omat teemat ja lisäosat sekä vakiintunut työnkulku ja kehitysympäristö projekteissa takaavat laadukkaan, suunnittelua vastaavan lopputuloksen ja nopean kehityssyklin.

WordPress on vakiinnuttanut asemansa vuosien mittaan laadukkaana ja jatkuvasti kehittyvänä alustana, mutta ennen kaikkea sen ylläpitokäyttöliittymän selkeys ja intuitiivisuus on syy sen valintaan. Tämä on merkittävä etu modernille verkkojulkaisujärjestelmälle ja selkeä lisäarvo asiakkaille. Tästä syystä muut julkaisujärjestelmät (kuten Drupal) ovat pudonneet tarjoomastamme lähes kokonaan.

Solid Anglen rooli on kasvanut vuosien myötä asiakkaittensa strategiseksi kumppaniksi digitaalisten käyttökokemusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Solid Angle on perustanut toimintansa modernien verkkoteknologioiden WordPress-julkaisujärjestelmän ja muiden avoimen lähdekoodin ratkaisujen hyödyntämiselle.

Monet verkkosivustoprojektit ja kampanjatoteutukset ovat kustannuksiltaan keskimäärin mittaluokkaa 30-40k€, mutta tyypillisesti projektit kasvavat ja saavat jatkoa tukevien toteutuksien ja aktiivisen jatkokehityksen muodossa.

Meitä kiinnostaa ennen kaikkea hyvät asiakkuudet, missä pääsemme suunnittelemaan ja kehittämään sisältörikkaita verkkopalveluja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tällöin asiakkuuksien vuosittaiset kustannukset kasvavat usein satoihin tuhansiin euroihin.

Olemme kehittäneet WordPress-alustalle omia pohjateemoja, toiminnallisuuksia ja lisäosia, joita hyödynnämme projekteissamme. Olemme myös jatkokehittäneet olemassa olevia lisäosia sekä luoneet omaa kehitysympäristöä ja -työkaluja nopeuttamaan ja standardoimaan kehitystämme.