– Yhteistyötä, kannustamista, ihmisten kunnioittamista. Tasapaino ihmisten johtamisen ja yksityiskohtien välillä. Nämä ovat keskeisiä elementtejä, kun varmistamme lääkeannostelurobottien Evondos-laadun, tuotantojohtaja Pekka Kytösaho, Suomen ensimmäisiä Six Sigman Master Black Belt -osaajia, avaa keskustelun laadun osatekijöistä.

 

Kuva: Hyvä yhteishenki ja turvallinen työilmapiiri näkyyvät korkeana laatuna. Pekka Kytösaho ja Annina Kuusinen ovat tyytyväisiä Evondos-lääkeannostelurobotin komponentteihin.

 

– Robottimme jakaa ikäihmisille heidän päivittäisen lääkeannoksensa. Jokaisessa työhönottokeskustelussa lähdemme liikkeelle siitä, että valmistamme robotteja kuin omalle mummollemme. Olemme ylpeitä roboteistamme, ja siitä, miten ne auttavat ikäihmisiä pysymään toimintakuntoisina. Siihen ylpeyteen kuuluu korkea työmoraali, tinkimätön korkean laadun vaatimus, Kytösaho jatkaa.

Tärkeä osatekijä laadulle on nöyrä asenne, jatkuva halu kehittyä, kehittää palvelua ja saumaton yhteistyö tutkimus- ja tuotekehityksen kanssa. Yhteistyötä johdetaan, tuloksia mitataan. Sen jälkeen jälleen kehitetään.

Laatu on Evondosissa Kytösahon mukaan selkeiden mittaustulosten, kehittämistyön, robottien valmistamisen haasteiden, valmistusajan sekä poikkeamien hallinnan symbioosi, jota kehitetään jatkuvasti.

– Meillä on tehtaan tuotannon ja tuotekehityksen yhteinen laatupiiri, joihin jokaista rohkaistaan tuomaan erilaisia ongelmia, kysymyksiä ja ehdotuksia. Niistä jatkamme eteenpäin. Esimerkiksi työohjeet ovat kehittyneet merkittävästi palavereissa annettujen ideoiden avulla.

Tärkein laadun tekijä Pekka Kytösahon mielestä on kuitenkin ihminen. Se tarkoittaa yhteisiä, selviä pelisääntöjä, johtamisen johdonmukaisuutta ja työkavereiden kunnioittamista.

– Ilmapiirin pitää olla niin turvallinen, että havaitut epäkohdat voidaan nostaa esille ja löytää niihin ratkaisu. Meillä myös keskitytään työhön, tarkasti. Jokainen työvaihe kuitataan omalta osalta valmiiksi eteenpäin. Se merkitsee työn laadun mitattavuutta ja jäljitettävyyttä, molemmat meille tärkeitä asioita.

Kytösaho painottaa sitä, että laatu ei ole milloinkaan valmis. Aina voi tehdä aiempaa paremmin, tehokkaammin ja tuloksekkaammin. Tehtaalla katsotaan silloin tuotannon poikkeamia, valmistusaikoja, komponentteja ja käytettäviä materiaaleja.

– Nöyrällä mielellä, toinen toisiamme ja laitteemme loppukäyttäjiä arvostaen valmistamme täällä Salossa maailman kehittyneimpiä lääkeannostelurobotteja. Ylpeinä robottiemme vaikutuksista niin ikäihmisille kuin yhteiskunnalle. Jokaisen kuin omille isovanhemmillemme.

Avainlippu kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa. Kotimaisuusasteen on oltava yli 50 %.