Suomalainen puu pitää aina ryhdikkäästi pintansa niin oven kuin ikkunankin puitteessa ja karmissa. Lammin ikkunat ja ovet tehdään vahvasta suomalaisesta puusta luontoa kunnioittaen.

Lammin Ikkuna Oy kehityspolun juuret ovat 1950-60-lukujen puusepänteollisuudessa. Lammin Ikkuna aloitti ensimmäisenä teollisena valmistajana tekemään mittatilaustuotteita sarjavalmistuksen omaisesti jo 1970-luvulla. Vuodesta 1998 Lammin Ikkuna Oy on toiminut henkilöomisteisena perheyhtiönä. Vuonna 2007 perustettiin ovitehdas Kangasniemelle.

Ei ole sama, minkälaisten lasien läpi maailmaa katsoo

Ikkunat ja ovet vaikuttavat asumiseen ja elämiseen huomattavasti monitahoisemmin kuin moni tulee ajatelleeksi. Niiden kanssa ollaan tekemisissä joka päivä, joten ei ole samantekevää, millaiset ratkaisut kotiin tai vapaa-ajan asuntoon valitaan. Katsomalla oikealla tavalla pintaa syvemmälle huomaat, kuinka hyvät ikkuna- ja oviratkaisut eivät tyydy olemaan vain ikkunoita ja ovia. Jokaisessa Lammin ikkuna- ja ovitehtaalla valmistetussa tuotteessa näkyy ammattiylpeys ja ihmisen kädenjälki.

Rakenteilla olevan lastensairaalan ikkunatoimitus Helsingin Meilahteen on Lammin Ikkuna Oy:lle kunnia-asia. Ikkunoiden turvallisuus, ääneneristävyys, energiatehokkuus, vahvuus ja kestävyys sekä miellyttävä ulkonäkö olivat erityisen tärkeitä syitä siihen, miksi uusi lastensairaala valitsi Lammin Ikkunat.
Tornihotellin isot ikkunat avaavat katsojan silmien eteen koko Tampereen kaupunkikuvan. Ikkunoiden ominaisuuksissa on huomioitu erityisesti asiakkaiden viihtyvyys, ääneneristys- ja lämmöneristyskyky sekä turvallisuus. Veturitallin kaarevat ja moniruutuiset puuikkunat on tehty museoviraston määräyksien mukaan.

Palkittu innovatiivisista ikkunoistaan

Tuotekehitys ja innovatiivinen ajattelu on aina ollut vahva osa Lammin Ikkuna Oy:n toimintaa.

Jo vuonna 1983 koko tuotantoprosessi perustui täysin sarjavalmistuksenomaiseen yksilölliseen mittatilaustuotantoon. Ennen näkemättömän pitkälle kehitetty suunnittelu ja valmistustekniikka mahdollisti mittatilausikkunan kahden päivän läpimenoajan.

Lammilla otettiin vuonna 1989 käyttöön ensimmäisenä Suomessa maailman huippua edustava sveitsiläinen elektrostaattinen kellomaalaus puuosille. Samaan aikaan tehtiin aikakauden merkittävin tuotetekninen muutos, aloitettiin puualumiini-ikkunoiden sarjavalmistuksenomainen tuotanto.

Ikkunoiden sekä ovien myynti saneerauskohteisiin asennettuna kasvoi 1990-luvulle tultaessa. Lammin Ikkuna Oy kruunattiin Motivan* järjestämän remontti-ikkunakilpailun voittajaksi vuonna 1996. INNOSUOMI-palkinnon yritys sai markkinoiden ensimmäisestä energiatehokkaasta Eko Watti-matalaenergiaikkunastaan jo vuonna 2008.

Uusin innovaatio – et näe eroa, mutta kuulet sen

Nykyaikaisissa energiatehokkaissa taloissa käytetään energiapihejä materiaaleja, jotka läpäisevät mahdollisimman vähän lämpöenergiaa. Mitä parempi lämmöneristävyys ikkunalla ja ovella on, sitä edullisemmat ovat asumisen kokonaiskulut.  Pyrkimys maksimaaliseen energia-tehokkuuteen on tuonut tullessaan myös uusia yllättävänkin monimutkaisia haasteita.

Ikkunoiden lasipinnat ovat usein ohuilla metallikalvoilla tai metallioksidipinnoitteilla päällystettyjä ns. selektiivisiä laseja, jotka eivät läpäise parhaalla mahdollisella tavalla matkapuhelinten ja älylaitteiden signaaleja. Puhelut katkeilevat ja langattomat lähiverkot toimivat huonosti. Tämä ei ole ainoastaan harmillista, vaan jopa potentiaalinen turvallisuusriski.

Lammilla ryhdyttiin tosissaan etsimään kuuluvuusongelmaan ratkaisua. Vuosien tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyi ainutlaatuinen teknologiatuote Lammin Signal Window®.

Signal Window on ikkuna, joka läpäisee matkapuhelinsignaalit tavallista ikkunaa paremmin ja mahdollistaa matkapuhelin- ja langattomien verkkojen toimivuuden rakennuksen sisällä heikentämättä ikkunoiden muita ominaisuuksia, kuten lämmöneristyskykyä.

Suomalainen laatu kestää sukupolvelta toiselle

Laatuajattelu lähtee Lammin osaavien ihmisten suhtautumisesta päivittäiseen työhönsä ja kaikkeen siihen liittyvään. Kestävä ja aidosti laadukas tuote ja työnjälki ohjaavat yrityksen toimintaa joka päivä vuodesta toiseen. Laadusta ei tingitä koskaan. Lammin ikkunat ja ovet ovatkin tutkitusti alan vähiten reklamoituja.

Lammin ikkunoiden ja ovien valmistuminen alkaa jo tutussa lähimetsässä. On ensisijaisen tärkeää, että puitteet rakentuvat vahvasta suomalaisesta puusta. Vain hitaasti kasvava mänty tuottaa puunrungon ydinosan ympärille laadukasta punertavaa puuainesta, jolla on luonnonmukainen lahonkesto-ominaisuus. Kotimaisuus on yksi yrityksen tärkeimmistä arvoista. Tuotteiden kotimaisuusaste 97 % on alan korkein. Lammin Ikkunat ja Ovet suunnitellaan ja valmistetaan pohjoisen olosuhteisiin Suomessa suomalaisella työllä ja suomalaisista raaka-aineista. Nykyisten ikkunoiden ja ovien ulkopinta on usein alumiinilla suojattu, mikä on ainoa raaka-aine, jota ei saa kotimaasta.

Avainlippu kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa. Kotimaisuusasteen on oltava yli 50 %.