suomi_finland_100

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – erilaisuus työyhteisön voimavaraksi!

Tämän yrityksen henkiset juuret ulottuvat noin 35 vuoden taakse, kun tarinan isä FM Kari Helin toimi Ovako Steel Oy:n kehitystehtävissä Imatralla. Hän alkoi tutkia sitä, miksi osa ihmistä oli palavereissa hiljaa, vaikka heillä oli hyviä näkemyksiä ja ideoita. Mikä oli se syy, että he eivät tuoneet ajatuksiaan esille yhtä rohkeasti kuin jotkut muut.

Näitä hiljaisia ihmisiä haastattelemalla Kari sai selville että tavanomainen kokousmalli sopii hyvin vain sosiaalisesti rohkeille ihmisille. Aremmat ihmiset pelkäsivät rohkeimpien ihmisten kritiikkiä. Oli viisaampaa olla kertomatta omia ideoitaan kuin joutua puolustamaan niitä kritiikkiä vastaan. Näin päädyttiin helposti huonoihin ratkaisuihin. Samalla alkoi selvitä, että ihmiset jakautuvat kahteen päätyyppiin: ulospäin suuntautuneisiin eli ekstrovertteihin ja sisäänpäin suuntautuviin eli introvertteihin. Tavanomaiset palaverit suosivat ekstroverttejä ja passivoivat introvertteja, joilla usein olivat palaverin tuoreimmat ideat.

Kari kehitti uudenlaisen kokousmallin, johon myös introvertit saatiin aktiivisesti mukaan. Mallin ensimmäisen version nimi oli Tuplatiimi. Sen käyttö levisi nopeasti kymmeniin organisaatioihin. Kari sai nopeasti runsaasti pyyntöjä tulla opettamaan uutta menetelmää. Tästä seurasi, että hän perusti oman yrityksen (Innotiimi oy) ja alkoi sekä vetää uudenlaisia palavereita että kouluttaa esimiehiä uuden palaverimallin käyttöön. Samalla ryhdyttiin puhumaan osallistuvasta johtamisesta. Yritys alkoi nopeasti kasvaa ja laajentua myös ulkomaille. Parhaillaan yritys työllisti yli 50 valmentajaa. Ihmisten erilaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen olivat koko ajan Innotiimin keskeisiä teemoja.

1990-luvun lopulla aloimme tarjota asiakkaille uutta palvelua: ajattelutyylien analysointia ja analyysien purkamista. Hankimme Innotiimiin noin 20 valmennuslisenssiä MBTI-nimisen työkalun käyttöön. Eniten näitä analyysejä käytettiin esimiesten ja tiimien valmennuksessa.

MBTI-analyysit oli rakennettu USA:ssa Carl Jungin ideoiden pohjalle. Ne tarjosivat mallin ymmärtää ihmisten ajattelutyylien eroja. Analyysien tekeminen oli kuitenkin rakennettu tavattoman kömpelöksi, se tehtiin lomakkeille ja sisälsi suuren joukon laskutoimituksia.

Karille syntyi ajatus rakentaa uudenlainen työkalu ajattelutyylien tunnistamiseen. Sen avulla oman ajattelutyylin tunnistaminen tapahtui netin kautta alle 10 minuutissa. Työkalu rakennettiin yhteistyössä Feelback Oy nimisen yrityksen kanssa. Kaikki Innotiimin MBTI-lisenssin hankkineet valmentajat siirtyivät käyttämään uutta työkalua, jolla annettiin nimi Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA).

Vuoden 2016 alussa käynnistettiin yritys (TypeOne Oy), joka osti itselleen kaikki oikeudet LTA-analyyseihin ja sen pohjalle rakennettuihin sovellutuksiin. Analyysin uudeksi nimeksi otettiin LUONTAISET TAIPUMUKSET™. Sen vetäjäksi ja yhdeksi omistajaksi otettiin Jari Saarenpää, joka vuoden 2017 alussa nimettiin yrityksen toimitusjohtajaksi.

Uusi yritys kehittää, markkinoi, ja valmentaa kehittämiään tuotteita, joita on kuvattu yrityksen www-sivuilla. Palveluja tuotetaan lähinnä kahdella kielellä: suomeksi ja englanniksi. Perusanalyysiä saa myös ruotsiksi ja saksaksi

Yrityksen kehittämien tuotteiden käyttämiseen tarvitaan käyttölisenssi. Niistä vastaa Niko Helin.

Toimitusjohtaja Jari Saarenpää kertoo yrityksen olemassaolon tarkoituksesta:

”Me LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -tiimissä uskomme, että jokaisessa ihmisessä on ainutlaatuinen yhdistelmä vahvuuksia. Tarjoamme ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen kehitetyn Suomen johtavan valmennusalustan sekä yli 150 itsenäisen ammattivalmentajan osaamisen. Tunnetuin valmennustuotteemme on ihmisten ajattelutyylejä tunnistava LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi, joita on tehty kuluneiden 10 vuoden aikana yli 30 000 kappaletta. Asiakasreferensseihimme kuuluu yli 200 asiakasta, joista 34 on Suomen TOP 100 -listalla.

Oli sitten kyseessä tiimisi kehittäminen, esimies- tai asiantuntijatyön kehittäminen, asiakaskohtaamisen syventäminen tai oman motivaatiosi ja vahvuuksiesi löytäminen, me voimme auttaa sinua!

Tutustu tarkemmin