Suomalainen yhteiskunta mahdollistaa kaikkien unelmien toteutumisen. Unelmat voivat olla kaiken kokoisia ja meillä on mahdollisuus saavuttaa ne, kunhan emme luovuta.

2000-luvulla sinnikkyys tarkoittaa myös sinnikkyyttä etsiä uusia ratkaisuja. Nämä ja monet muut yritykset edustavat suomalaista sinnikkyyttä.